Nieuws over advocatuur en recht

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws in advocatuur en recht? Van Montfort Advocatenkantoor houdt de actualiteit nauwlettend in de gaten. Op deze manier bent u gegarandeerd van een juridisch adviseur die thuis is in de laatste ontwikkelingen. Volgt u het nieuws met uw advocaat mee?

Uitgelicht

Hoge Raad: Veroordeling voor het veroorzaken dodelijk ongeval moet over


Hoge Raad, 28 oktober 2014


Advocaat in cassatie: mr. W.G.M.M. van Montfort
De Hoge Raad Wijst er op dat roekeloos in juridische zin een andere betekenis heeft dan in het normale spraakgebruik. Roekeloosheid is de zwaarste aan opzet grenzende schuldvorm waarvan slechts in uitzonderlijke gevallen sprake kan zijn. Wanneer een rechter wil veroordelen voor roekeloos rijden, zal hij dat zeer goed moeten motiveren. Bekijk de volledige uitspraak

Vrije advocaatkeuze ook bij rechtsbijstandsverzekering


Den Haag, 7 november 2013


DAS Rechtsbijstand benadeelt jarenlang de verzekeringnemer door de kosten eigen advocaat niet te betalen en moet nu alsnog deze advocaatkosten betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 in de zaak Sneller geoordeeld dat u zich niet meer hoeft te laten afschepen met een interne medewerker van DAS, OHRA, ARAG, SRK, ACHMEA en dergelijke. De voorwaarden van DAS zijn strijdig met Europees Recht. Lees verder

Verruiming vrije advocaatkeuze: een ‘herbevestiging’ en ‘een grote stap’


Europese Hof van Justitie, 11 april 2016


Na jaren van juridische strijd is de kogel door de kerk: ook bij UWV-procedures (ontslagvergunning) en in de bestuursrechtelijke bezwaarfase, tegen bijv. terugvordering bijstandsuitkering, heeft een rechtsbijstandverzekerde recht op vrije advocaatkeuze, aldus het Europese Hof van Justitie in antwoord op prejudiciële vragen van de Hoge Raad. Enkele advocaten die meestreden voor dit recht spreken opgelucht van een ‘herbevestiging’: “Een UWV-procedure is bijna net zo belangrijk als een gerechtelijke procedure. DAS hield hierop vol dat een procedure bij het UWV geen administratieve procedure is, maar het Europese Hof bepaalt met dit arrest anders. Overigens wees het hof op 11 april 2016 ook een arrest waarin het recht op vrije advocaatkeuze bij bezwaar tegen beschikkingen van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) wordt bevestigd.” Lees verder


Wat nu? U kunt bij ons terecht voor een claim bij uw rechtsbijstandsverzekeraar in het geval u onterecht deze advocaatkosten zelf heeft betaald!

Rechter beslist: vrouw weer aan het werk na eten chipjes


Limburg, 24 april 2017


Advocaat: mr. W.G.M.M. van Montfort
DeLimburger: Een vrouw uit Kerkrade die werd ontslagen bij de Action voor het eten van enkele chipjes mag toch weer aan het werk. De rechter vond het ontslag op staande voet te zwaar gestraft. De vrouw at enkele chipjes uit een aangebroken zakje dat in de schappen van de winkel lag. De filiaalmanager zag dit en ontsloeg haar, nadat ze had toegegeven van de chips te hebben gegeten. Ze vocht haar ontslag aan met haar gemachtigde mr. W.G.M.M. van Montfort, advocaat te Heerlen. Op de camerabeelden was te zien hoe de vrouw enkele chipjes at. Maar er kan niet worden vastgesteld dat ze de zak chips doelbewust uit het schap heeft gepakt en open gemaakt, zo oordeelde de rechter. De vrouw is al ruim acht jaar werkzaam bij de Action en functioneerde naar volle tevredenheid. Nu de uitspraak van de rechter in haar voordeel is uitgevallen, moet ze weer gewoon aan het werk kunnen. Bovendien krijgt ze nog salaris uitbetaald van de afgelopen vier maanden. Lees hier de volledige uitspraak

Nieuws

Jaar cel voor hacken accounts bekende Nederlanders


's-Hertogenbosch, 13 juli 2018


Een nu 28-jarige (toen 22-jarige) man uit Sas van Gent heeft een destijds 18-jarige vrouw ertoe aangezet om in de prostitutie te werken. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan uitbuiting, wat een vorm is van mensenhandel. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt hem daarom tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 240 uur en hij moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna € 42.000. Lees verder

Intrekken Nederlanderschap en ongewenstverklaring van twee Syriëstrijders


Den Haag, 26 juni 2018


De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat zij het besluit tot de intrekking van het Nederlanderschap en de ongewenstverklaring van twee Syriëstrijders niet kan beoordelen vanwege de afwezigheid van de Syriëstrijders. De Syriëstrijders hebben zelf geen beroep tegen deze besluiten ingediend en de advocaten hebben verklaard geen contact met hen te hebben. De uitspraak van de rechtbank heeft niet tot gevolg dat de besluiten van tafel zijn. De besluiten treden immers onmiddellijk in werking zodat de Syriëstrijders geen gebruik kunnen maken van de aan het Nederlanderschap verbonden rechten en zij ook geen recht op toegang tot Nederland hebben. Lees verder

Gevangenisstraf voor mishandeling met dodelijke afloop in Well


Roermond, 20 juni 2018


Rechtbank Limburg heeft een 43-jarige man tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de mishandeling met de dood tot gevolg van een 72-jarige inwoner van Well. Dit heeft plaatsgevonden op 22 maart 2014. De rechtbank heeft geoordeeld dat de hartaanval die tot de dood van het slachtoffer heeft geleid het gevolg is geweest van het geweld dat door de verdachte is toegepast. Dat de verdachte het opzet had om het slachtoffer te doden acht de rechtbank niet bewezen. Lees verder

Veroordeling voor man die wilde inrijden op portiers coffeeshop


Utrecht, 20 juni 2018


Een 35-jarige man uit Den Dolder is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 720 dagen, waarvan 633 dagen voorwaardelijk en een tal van bijzondere voorwaarden voor poging doodslag. De man reed vorig jaar oktober met hoge snelheid af op twee portiers van coffeeshop Pleasure in Utrecht. Lees verder

Alsnog uitkering voor topambtenaar die ontslag nam


Utrecht, 20 juni 2018


Een voormalig topambtenaar die zelf ontslag heeft genomen, krijgt toch een gedeeltelijke WW-uitkering. Door zelf ontslag te nemen is het betrokkene te verwijten dat hij werkloos is geworden en daarom weigerde het UWV hem een uitkering te verstrekken. Er waren echter omstandigheden binnen en buiten de gemeente waardoor het voorstelbaar was dat hij daarvoor koos. Het is betrokkene daarom niet geheel aan te rekenen dat hij door zelf ontslag te nemen werkloos werd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in zijn uitspraak van vandaag bepaald dat hij alsnog een WW-uitkering krijgt, maar geen volledige uitkering over het eerste half jaar. Lees verder

Neem direct contact op met Van Montfort Advocatenkantoor

Van Montfort Advocatenkantoor 

Bezoekadres & Postadres Heerlen:

Tempsplein 29 

6411 ET Heerlen

Bezoekadres Simpelveld:
Peitzenberg 19
6369 GX Simpelveld

Contact: 

T: 045 - 574 1000

F: 045 - 5716666

E: info@montfortadvocaten.nl


KvK:   54116082

Privacyverklaring