Rechtsgebieden

Heeft u een ongeluk gehad? Bent u gedagvaard of bent u uw baan kwijt? Dan heeft u baat bij rechtvaardig advies van een advocaat of een second opinion. U kunt terecht bij Van Montfort Advocatenkantoor op verschillende rechtsgebieden van letselschade tot ondernemingsrecht.

Personen- en familierecht

Ik mag mijn kind niet meer zien. Wat nu? Ik wil graag scheiden, wat komt daar allemaal bij kijken?

Wilt u bijstand in een echtscheiding? Familierecht en echtscheiding zijn zaken die vaak veel impact hebben op u en uw naasten. Wilt u geen kans laten liggen?

Vraag advies of een second opinion over echtscheiding, gezag kwesties, alimentatie, omgangsregeling, verdeling pensioenaanspraken, onder curatele
stelling, boedelverzekering, huwelijkse voorwaarden, erfrecht en naamswijziging. Op het gebied van familierecht veranderen de wetten en regels
continu. Met Van Montfort Advocatenkantoor in Heerlen staat u niet voor verrassingen.

De advocaat voor complexe echtscheidingsprocedures voor particulier en ondernemer.

Maak direct een afspraak!

Letselschade

Ik ben gewond geraakt bij een bedrijfsongeval. Wat nu?

Heeft u letselschade door een ongeval? Wanneer u blijvend of tijdelijk letsel oploopt als gevolg van een ongeval, mishandeling, beroepsziekte of een medische fout, heeft dat ongrijpbare gevolgen. U ondervindt niet alleen de fysieke en emotionele nasleep van het ongeval, maar u wordt ook geconfronteerd met vervelende financiële consequenties. U krijgt de gevolgen sneller in beeld met Van Montfort Advocatenkantoor. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk uitbetalingsafspraken maken met de verzekeraar. Twijfelt u over een zaak? U kunt ook bij Van Montfort Advocatenkantoor terecht voor een second opinion. U krijgt een advocaat met expertise op het gebied van letselschade.


Behandeling van uw zaak op basis van "no cure, no pay", is bij ons mogelijk. Vanaf 1 januari 2014 is het voor letselschadeadvocaten mogelijk en toegestaan om te werken volgens een vorm van "no cure, no pay."
Mr. Van Montfort heeft een medische achtergrond. Hij was werkzaam als gediplomeerd verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis en als psychiatrisch verpleegkundige in de Mondriaanstichting te Heerlen. In deze periode was hij voornamelijk werkzaam op Wickraderheem (Kinder- en Jeugdpsychiatrie)


Maak direct een afspraak!

Arbeidsrecht

Mijn contract wordt wegens bedrijfseconomische redenen beëindigd. Heb ik recht op transitievergoeding?

U bent ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen en u wilt een schadevergoeding omdat het ontslag "kennelijk onredelijk" is, maar uw rechtsbijstandverzekeraar ziet niets in uw zaak. Wat nu?
De kennelijk onredelijk ontslagprocedure is met ingang van 1 juli 2015 afgeschaft. Alleen als uw arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 is opgezegd kunt u overwegen om een procedure kennelijk onredelijk ontslag te voeren, omdat deze procedure zes maanden na ontslagdatum dient te worden gestart. Vanaf 1 juli 2015 is de werkgever verplicht om bij opzegging aan u een transitievergoeding te betalen. Voor 50+ers geldt een verzwaarde transitievergoeding. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt de reguliere transitievergoeding. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met mr. Van Montfort.

Wilt u zo snel mogelijk opnieuw beginnen? Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Met Van Montfort Advocaten maakt u een zuivere start op kosten van de verzekeraar!

Strafrecht en Jeugdrecht

Ik word onterecht beschuldigd van een misdrijf. Wat moet ik doen?

Bent u gedagvaard? Van Montfort Advocatenkantoor is zeer gedreven als het gaat om strafzaken. Ongeacht uw achtergrond en ongeacht de aard van het delict. Het gaat immers over de verdediging van u tegenover het 'machtige' Openbaar Ministerie. In welk stadium bevindt uw zaak zich? In eerste aanleg of in Hoger beroep, gedagvaard of niet? Het is zaak dat uw rechten worden gewaarborgd.


Advocaat Van Montfort behartigt de belangen van verdachten van vermogensdelicten, drugszaken, zaken over de Wet Wapens en Munitie, zeden- en geweldsdelicten en deelneming aan een criminele organisatie. Met jeugdstrafzaken heeft Advocaat Van Montfort een bijzondere affiniteit door een achtergrond in de kinderpsychiatrie. Het belang van uw kind staat gegarandeerd voorop bij uw advocaat.

Maak direct een afspraak!

Ondernemingsrecht

Er is een geschil in mijn organisatie. Wat kan ik doen?

Wilt u advies over een conflict in uw onderneming? Ondernemingsrecht heeft grote impact op een organisatie. Een geschil kan verschillende oorzaken hebben. Met het juiste advies op ondernemingsrecht kunt u het beste resultaat bereiken voor uw organisatie. Dat is uiteraard het uiteindelijke doel. Van Montfort Advocatenkantoor geeft kracht.


Vraag advies over:

 • Helpdesk, procedures en ontslag, contractbegeleiding en begeleiding incasso.
 • Rechtsbescherming tegen overheidsinstellingen en hulp bij aanvragen van een vergunning en vrijstelling.
 • Algemene voorwaarden, bank- en effectenrecht, vennootschapsrecht en insolventie.
 • Bescherming intellectueel-eigendom en onrechtmatige daad. 

U krijgt gegarandeerd deskundigheid van een bedrijfsjurist. Advocaat Van Montfort heeft verstand van zaken.


Maak direct een afspraak!

Vermogensrecht

Ik wil een huis kopen samen met mijn partner. Waar moet ik aan denken?

Wilt u advies over uw vermogen? Heeft u een vordering vanuit een overeenkomst of wettelijke bepaling? Heeft u behoefte aan een second opinion? 


Vraag juridisch advies over een schenking, ruil, koop, huur, onrechtmatige daad, zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking of betaling. U staat sterk met Van Montfort Advocatenkantoor.


Maak direct een afspraak!

Erfrecht

Ik ben onterecht onterfd door mijn overleden vader. En nu?

Bent u ongerust over uw erfrecht? De juiste advocaat kan een beetje van uw zorgen wegnemen. Het 'nieuwe' erfrecht is per 1 januari 2003 drastisch gewijzigd. De positie van de langst levende echtgenoot is versterkt. Erfgenamen hebben een niet-opeisbare vordering op de langst levende echtgenoot. Wat kunt u als erfgenaam doen om deze vordering voor de toekomst veilig te stellen? Bescherm uw recht samen met Van Montfort Advocatenkantoor.


Maak direct een afspraak!

Pensioen

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Wat moet er geregeld worden?

U en uw partner hebben besloten om uit elkaar te gaan. Een periode waarin veel geregeld moet worden. Veel mensen realiseren zich niet dat het beëindigen van een relatie ook gevolgen heeft voor het pensioen. Wij als kantoor raden u aan zich hierin te verdiepen. Voor de gevolgen voor uw pensioen na uw echtscheiding onderscheiden we twee momenten. Namelijk, pensionering en overlijden.


Pensionering:

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) zijn de regels vastgelegd voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Standaard is het zo geregeld dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Uw ex-partner heeft hier recht op wanneer u met pensioen gaat.
U bent er verantwoordelijk voor dat het ouderdomspensioen aan uw ex-partner wordt uitbetaald. Wilt u liever dat het pensioenfonds een rechtstreekste uitbetaling verzorgt, dan dient u dit binnen tweejaar na echtscheidingsdatum kenbaar te maken met het benodigde formulier bij het betreffende pensioenfonds.

Overlijden:
Wanneer u komt te overlijden heeft uw ex-partner recht op het bijzonder nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de echtscheidingsdatum. Uw ex-partner ontvangt dit levenslang.

Afwijkende afspraken:
U kunt afwijken van de wettelijke vastgestelde regels door andere afspraken te maken met uw ex-partner. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant. Andere afspraken kunnen zijn:
 • Geen verdeling: u sluit de toepasselijkheid van de Wet VPS uit;
 • Afzien van het bijzonder nabestaandenpensioen;
 • Een andere verdeling dan standaard; bijvoorbeeld 25%-75% verdeling;
 • U kiest voor conversie.

Conversie:

Bij conversie worden het bijzonder partnerpensioen en het deel van het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft omgezet in een zelfstandig recht voor de ex-partner. Bij conversie hebt u beiden een eigen pensioen. Het voordeel is dat u niets meer met elkaar te maken heeft, het nadeel is dat als de ex-partner overlijdt het ouderdomspensioen niet meer terugvloeit naar de persoon die het had opgebouwd.

Samengevat:
 • Denk na over ouderdomspensioen (pensionering) en partnerpensioen (overlijden);
 • Houd de tweejaarstermijn na echtscheidingsdatum in de gaten;
 • Maak duidelijke afspraken in het convenant en maak deze tijdig kenbaar aan de betreffende pensioenfondsen.


Maak direct een afspraak!

Uw eerste kennismakingsgesprek is gratis. Maak direct een afspraak.