Van Montfort Advocatenkantoor


"Van Montfort Advocatenkantoor, uw advocaat in Heerlen en Simpelveld!"

Van Montfort Advocatenkantoor in Parkstad Heerlen en het Heuvelland Simpelveld kan u snel, doelgericht en degelijk van dienst zijn op het terrein van familie- en personenrecht (waaronder echtscheidingen), letselschade, erfrecht, arbeidsrecht en ontslagrecht. Het kennismakingsgesprek is kosteloos.


In het kennismakingsgesprek krijgt u meteen een advies van een ervaren en onafhankelijk advocaat. Dus niet van een jurist van een rechtsbijstandsverzekering, waarbij de rechtsbijstandverzekeraar moet leven van de door u betaalde premie.


"Van Montfort Advocatenkantoor, DAS PAS OPGELOST! "

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt bij Advocaat Van Montfort terecht voor:

Heeft u een advocaat of een second opinion nodig? Neem dan direct contact op met Van Montfort Advocatenkantoor.

Dienstverlening en uitbraak coronavirus

Ons kantoor blijft geopend zolang dit op een verantwoorde wijze mogelijk is en dit niet door de overheid wordt verboden. Vanzelfsprekend nemen wij alle maatregelen in acht die de overheid in het kader van het COVID19-virus (coronavirus) neemt. Onze dienstverlening zal daardoor wel anders zijn. zo geven we geen handen en bewaren we een veilige afstand. Voor de veiligheid van onze cliënten en onszelf verzoeken wij cliënten alleen naar ons kantoor te komen als zij geen klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts ervaren. Als u niet naar ons kantoor kunt of wilt komen, zoeken we met u naar een oplossing om de dienstverlening door te laten gaan. Besprekingen kunnen bijvoorbeeld ook via telefoon of andere communicatiemiddelen plaatsvinden en in bepaalde gevallen is ondertekening van een akte per volmacht mogelijk.

De meest gestelde werknemers- en werkgeversvragen over het coronavirus

Bron


Moet ik als werkgever maatregelen nemen om mijn medewerkers in bescherming te nemen tegen het coronavirus?

Een werkgever moet er op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Hoe deze open norm ingevuld moet worden hangt af van de concrete situatie. Werkgevers doen er verstandig aan om de informatievoorziening van overheidsinstanties rondom het coronavirus (RIVM, Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie van Sociale Zaken) goed in de gaten te houden


Mag ik als werknemer weigeren om voor mijn werk naar het buitenland te reizen?

Nee, in principe niet. Als je werkzaam bent in een functie waarbij het gebruikelijk is dat je met enige regelmaat naar het buitenland reist, dan kun je een dergelijk verzoek niet zo maar weigeren. Het spreekt voor zich dat je als werknemer niet hoeft af te reizen naar gebieden waarvoor het ministerie van buitenlandse zaken een negatief reisadvies heeft afgegeven (‘niet reizen’).


Voor meer informatie over het coronavirus en het arbeidsrecht neem dan vrijblijvend contact met ons op. Uw arbeidsrecht advocaat in Heerlen en Simpelveld!

Moet ik als werkgever het loon doorbetalen als een van mijn medewerkers (in het buitenland) in quarantaine zit en dus niet aan het werk kan?

In de wet is geregeld dat een werknemer recht houdt op zijn loon ook al werkt hij niet, tenzij het niet verrichten van het werk ‘in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen’.


Kan ik eisen dat ik vanuit huis werk als ik vermoed dat een collega besmet is met het coronavirus?

Dat hangt af van de vraag waar dat vermoeden op gebaseerd is. Als het gaat om een collega die alleen griepverschijnselen vertoont, maar die recentelijk niet in een risicogebied is geweest (en ook niet in aanraking is geweest met besmette personen), dan kunt je dit thuiswerk niet afdwingen. Als je dan toch zou weigeren om op de gebruikelijke locatie aan het werk te gaan, dan kan de werkgever dit beschouwen als werkweigering en het loon stopzetten.


Mag ik als werkgever werknemers ontslaan als ik door het coronavirus te maken krijg met een aanzienlijke omzet- of winstdaling?

Voordat je als werkgever aan een ontslagscenario denkt, zou je eerst de mogelijkheid van werktijdverkorting moeten onderzoeken. Als je verwacht dat er door het coronavirus gedurende een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk is, zou werktijdverkorting een oplossing kunnen bieden.